Udzielanie korepetycji on-line z różnych przedmiotów

Oferta (przeciętne ceny i warunki udzielania korepetycji)

 

Przeciętny koszt udzielanie korepetycji online w obrębie materiału szkolnego [60 minut] to tylko 30 PLN [dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum jest niższy]. Dla uczniów spoza Polski cena ta jest średnio 60 PLN, a jeśli lekcja jest udzielana w języku angielskim 70 PLN.

 

W przypadku nawiązania długoterminowej współpracy przewiduję upusty i rabaty, szczegóły znajdziesz tutaj

Wiek ucznia należy rozumieć w odniesieniu do typu szkoły do której uczęszcza. W praktyce  bardziej adekwatny jest podział na szkoły podstawowe (gimnazjalne), ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne) i studentów. Podane ceny nie dotyczą studentów odpowiednich wydziałów kierunkowych uczelni wyższych i negocjuję je indywidualnie.

Do ceny korepetycji udzielanych w domu ucznia w promieniu 10km od centrum Poznania, doliczam koszty dojazdu w wysokości 5 PLN.  Jeżeli jednorazowo udzielana  jest więcej niż 1 godzina nauki oraz przy większych odległościach, cenę za godzinę negocjuję indywidualnie w zależności od sytuacji. Przy większej liczbie uczniów na jednej korepetycji cena lekcji wzrasta ale tylko o 25%.

Przy korepetycjach online opłatę należy uregulować z góry. Wskazane jest wcześniejsze wysłanie emailem dowodu wpłaty (wydruk z konta) co pozwoli uniknąć nieporozumień. Jeśli z jakichkolwiek powodów uzgodniona wcześniej lekcja nie dojdzie do skutku, a wina będzie po mojej stronie, zwracam w całości wniesioną opłatę. Jeśli sytuacja będzie zawiniona przez ucznia mogę potrącić pewną opłatę na poczet poniesionych kosztów.

Dopuszczalne jest spóźnienie w nawiązaniu wcześniej uzgodnionego kontaktu nie większe niż 20 min. Jeśli któraś strona przekroczy ten limit to lekcję traktujemy jako nie odbytą chyba, że w drodze jednorazowego porozumienia ustalimy inną, polubowną drogę załatwienia sprawy.

 

Jak przebiega udzielanie korepetycji on-line

Uczeń powinien mieć zainstalowany na swoim komputerze komunikator SKYPE który jest bezpłatny, powszechnie znany i łatwy w obsłudze oraz kamerę internetową. W razie potrzeby oferuję pomoc w doszkoleniu się. Termin i czas udzielania lekcji powinien być uzgodniony ze mną telefonicznie, emailem lub SMS-em. Niezbędny będzie również adres poczty e-mail na który prześlę swój numer konta bankowego.

 

Udzielam korepetycji online z różnych przedmiotów m.in.

i innych.

 

Udzielanie korepetycji online

 

Udzielanie korepetycji online  - zapraszam do kontaktu.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz